Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych
74 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
24 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
2 proc. – olsy i łegi czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny
 
 
 
Udział gatunków lasotwórczych
92% – sosna, modrzew
  2,4% - dąb
  1,4% – brzoza
  1,9% – olsza
  1,7% – buk
  0,8% – świerk
  0,2% – pozostałe