Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy

Rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy utworzono w 2008 roku. Wraz z rezerwatami Dolina Rurzycy, Diabli Skok i Smolary tworzy on kompleks rezerwatów chroniących unikalną przyrodę krajobraz rzeki Rurzycy.

Rezerwat przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy" jest uzupełnieniem istniejącego od 2005 roku w województwie zachodniopomorskim rezerwatu „Dolina Rurzycy" . Utworzony został na mocy Rozporządzenia nr 30/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.11.2008 r. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Jastrowie zajmuje obszar 435,40 ha, wraz z jeziorami, które nie są administrowane przez Lasy Państwowe. Powierzchnia rezerwatu w nadleśnictwie wynosi 309,88ha. 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie istniejących walorów krajobrazowych rzeki wraz z jeziorami rynnowymi, roślinnością źródliskową, torfowiskową oraz rosnącym na zboczach lasami. Są to obszary cenne przyrodniczo, występuje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.