Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie znajdują się cztery wiekowe drzewa uznane za pomniki przyrody. Najokazalszym jest stojący w pobliżu drogi Jastrowie – Wałcz (l-ctwo Hajda oddz. 532d), dąb szypułkowy o nazwie "Hubert", którego wiek ocenia się na ok. 600 lat, a obwód pnia wynosi 630 cm. Obecnie jest to drzewo obumarłe.

Pozostałe drzewa pomnikowe to:

  • buk zwyczajny – leśnictwo Hajda, oddz.532d
  • sosna zwyczajna – leśnictwo Budy, oddz. 218g
  • buk zwyczajny – leśnictwo Budy, oddz. 365b

Oprócz nich w granicach administracyjnych nadleśnictwa jest jeszcze 11 pomników przyrody na gruntach innej własności. Najmłodsze z nich: lipa drobnolistna Maryla i dąb szypułkowy Hanow zostały uznane w wyniku projektów edukacyjnych przeprowadzanych wspólnie przez uczniów i nauczycieli miejscowych szkół i leśników.