Wydawca treści Wydawca treści

Program Operacyjny RYBY 2007-2013

Nadleśnictwo Jastrowie korzystając ze środków PO RYBY zmodernizowało w latach 2013-2014 szlaki rowerowo-piesze "Wokół Jastrowskich Jezior".

W ramach programu zrealizowano dwa projekty:

w 2014 roku :"Modernizacja szlaku rowerowo-pieszego „Wokół Jastrowskich Jezior" w Jastrowiu" dotowany kwotą 114 987,54 zł

w 2013 roku: "Modernizacja szlaku rowerowo-pieszego„ Wokół Jastrowskich Jezior" wraz z budową promenady drewnianej łączącej kąpieliska nad Jeziorem Dużym w Jastrowiu" dotowany kwotą 90 883,21 zł.