Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Konieczna jest także ochrona przed czynnikami zewnętrznymi: zwierzętami leśnymi, owadami a także szkodliwymi grzybami. Największe szkody wyrządzają foliofagi – owady uszkadzające aparat asymilacyjny drzew. Najgroźniejsze wśród nich na terenie Nadleśnictwa Jastrowie są brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka. 

Barczatka sosnówka. Fot. K.DYmek


Ich działalność szczególnie mocno odczuwalna była w latach 1978-1982, a także na przełomie stuleci (1998-2003), kiedy konieczne było wykonanie kilku wielkopowierzchniowych zabiegów ratowniczych. Najgroźniejsze wśród owadów na terenie Nadleśnictwa Jastrowie są brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka.Obecnie w celu utrzymania właściwego stanu sanitarnego i zdrowotnego lasów, nadleśnictwo corocznie zbiera materiały do prognozowania zagrożenia i ewentualnego ograniczania liczebności wymienionych szkodników. Wśród szkodników wtórnych największe znaczenie dla drzewostanów jastrowskich mają przypłaszczek granatek oraz smoliki i cetyńce.

Akcja gaśnicza w leśnictwie Brzeźnica. Fot. K.Dymek

Specyficznym działem ochrony lasu jest czuwanie nad bezpieczeństwem pożarowym. Istniejący w Lasach Państwowych system obserwacji pozwala na bardzo wczesne wykrywanie pożarów i przyczynia się do gaszenia ich już w zarodku. Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, które ze względu na swoje położenie zostało zaliczone do najwyższej strefy zagrożenia pożarowego, centralnym punktem ochrony przeciwpożarowej jest, zmodernizowana dzięki dotacji NFOŚiGW w 2010 roku, wieża obserwacyjna wyposażona w najwyższej jakości kamerę telewizyjną, umożliwiającą obserwację terenów w promieniu 20 km. Oprócz wieży w nadleśnictwie systematycznie rozbudowywana i modernizowana jest sieć specjalnych dróg pożarowych umożliwiających szybką interwencję samochodów gaśniczych, 13 punktów zaopatrzenia wodnego, sieć łączności radiotelefonicznej i stały dyżur pożarowy w okresie największej palności (od połowy marca do końca września).