Wydawca treści Wydawca treści

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Nadleśnictwo Jastrowie zostało utworzone w 1953 roku z Lasów Miejskich miasta Jastrowie i części ówczesnego Nadleśnictwa Płytnica. Jest jednym z dwudziestu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Po kolejnych restrukturyzacjach obecna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 18215 ha. Nadleśnictwo tworzy 11 leśnictw: Jeziora, Wądołek, Brzeźnica, Zacisze, Sypniewo, Hajda,
Budy, Drzewiec, Ptusza, Prądy i Szwecja oraz ponad 30-hektarowe Gospodarstwo Szkółkarskie „Hajda”. Obszar Nadleśnictwa Jastrowie to przede wszystkim lasy. Lesistość terenu wynosi 63% i jest znacznie wyższa niż przeciętna lesistość Polski (29%), a także powiatu złotowskiego (46%).