Położenie

Teren Nadleśnictwa obejmuje swoim zasięgiem fragmenty Równiny Wałeckiej, Pojezierza Szczecineckiego i Doliny Gwdy.

Galeria zdjęć

Galeria powstała w 60. rocznicę utworzenia Nadleśnictwa Jastrowie, dzięki zaangażowaniu wielu osób, które zdecydowały się przekazać fotografie ze swoich domowych archiwów.

Historia

Nadleśnictwo Jastrowie od 60 lat administruje lasami położonymi pomiędzy Gwdą i Piławą. Jest to okres krótki z punktu widzenia przyrody i historii wszechświata, długi z punktu widzenia człowieka. Historia nadleśnictwa to historia poznawania tajemnic tutejszej przyrody, zapis zmagań kilku pokoleń z przeciwnościami losu, własnymi słabościami.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Jastrowie jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.