Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Jastrowie
Nadleśnictwo Jastrowie
67 266 23 61
67 266 33 96

ul. Roosevelta 8

64-915 Jastrowie


 

Nadleśniczy
Krzysztof Kanecki
67 266 23 61
Zastępca nadleśniczego
Krzysztof Dietrich
67 266 23 61
Główna księgowa
Grażyna Nagórska
67 266 23 61
Inżynier nadzoru
Ludwik Idzik
67 266 23 61

Dział gospodarki leśnej

Sławomira Łabudzka
starszy specjalista ds hodowli lasu i stanu posiadania
Tel.: 67 265 73 46
Aldona Iwin
starszy specjalista ds marketingu
Tel.: 67 265 73 52
Adrian Noceń
specjalista ds użytkowania lasu
Tel.: 67 265 73 63
Jarosław Gorączkowski
specjalista ds ochrony lasu
Tel.: 67 265 73 47

Dział finansowo-księgowy

Aleksandra Dudek-Wójcik
księgowa
Tel.: 67 265 73 54
Janina Mordas
specjalista ds płac
Tel.: 67 265 73 51
Patrycja Świtalla
księgowa
Tel.: 67 265 73 54
Zofia Włodarska
księgowa
Tel.: 67 265 73 53

Dział administracyjno-gospodarczy

Łukasz Opioła
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 67 265 73 45
Mariola Gnieździńska
specjalista ds. administracji
Tel.: 67 265 73 49
Anna Sakowicz
referent administracyjny
Tel.: 67 265 73 42
Ewelina Wójcik
referent administracyjny
Tel.: 67 265 73 40
Piotr Opara
specjalista ds. informatyki
Paulina Olszewska
referent administracyjny
Tel.: 67 265 73 40

Posterunek Straży Leśnej

Mirosław Łachut
komendant posterunku
Tel.: 67 265 73 57
Damian Turuk
strażnik leśny
Tel.: 67 265 73 57

Kadry

Alina Dziemiańczyk
Stanowisko ds pracowniczych
Tel.: 67 265 73 58

Stażyści

Patrycja Rakieć
Jakub Solarek

Inspektor ochrony danych

Mirosław Łachut
Inspektor ochrony danych
Tel.: 67 265 73 57