Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Polowanie przez tysiące lat było jednym z głównych źródeł utrzymania i przeżycia ludzi. Współczesne łowiectwo to jeden ze sposobów czynnej ochrony środowiska. Jego celem jest hodowla i ochrona, a także pozyskiwanie w drodze polowania lub odłowu dziko żyjących zwierząt.

Gospodarka łowiecka ma na celu ochronę i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych z uwzględnieniem potrzeb środowiska, a szczególnie jego najcenniejszych fragmentów. Regulacja populacji zwierząt łownych jest prowadzona w taki sposób by nie zagrażały one osiąganiu celu gospodarki leśnej. Podstawą do gospodarowania są wieloletnie plany łowieckie, w których na podstawie wieloletnich inwentaryzacji i obserwacji określa się pojemność łowiska i docelowe stany zwierzyny dla poszczególnych gatunków.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Realizacją planów zajmują się koła łowieckie dzierżawiące tereny nazywane obwodami łowieckimi. W Nadleśnictwie Jastrowie znajduje się 8 obwodów łowieckich. Nadleśnictwo nadzoruje bezpośrednio gospodarkę łowiecką prowadzoną przez cztery koła łowieckie: "Wadera", "Odyniec", "Brać Leśna" i "Hubertus".

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Jastrowie jest bardzo bogata. Szacuje się, że  żyje tu ok. 300 jeleni, 70 danieli , 1490  saren i 480 dzików. Spotkać można też lisy, borsuki, kuny, zające, norki amerykańskie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wilka, wydrę i bobra.