Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Jastrowie na lata 2014-2023 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 25 kwietnia 2014 r.


Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Jastrowie w formie pisemnej lub elektronicznej.