Widok zawartości stron Widok zawartości stron

hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Odnowienie lasu to posadzenie lub obsianie nowego drzewostanu na miejscu ustępującego. Może to nastąpić w sposób naturalny lub sztuczny. W ramach odnowienia lasu w Nadleśnictwie Jastrowie sadzi się co roku ponad milion młodych drzewek na powierzchni przekraczającej 170 ha. Około 110 ha to odnowienia powierzchni otwartych: zrębów, luk, halizn, pozostała część to prace pod okapem drzewostanu. Aktualnie dużą wagę przywiązuje się do odnowień naturalnych, które w ostatnich latach mają coraz wyższy udział w odnawianej powierzchni.
Przy sadzeniu liczy się nie tylko ilość – równie ważna jest jakość. Dla jej zapewnienia młode drzewka muszą mieć odpowiednie pochodzenie, właściwy sposób zbioru, wysiewu i późniejszej pielęgnacji. Pochodzenie sadzonkom nadleśnictwa zapewnia baza nasienna, którą stanowią:
• plantacje nasienne lipy drobnolistnej i brzozy brodawkowatej,
• plantacyjne uprawy nasienne sosny pospolitej i modrzewia europejskiego
• wyłączone drzewostany nasienne sosny pospolitej – 12 ha
• gospodarcze drzewostany nasienne – sosny pospolitej (412 ha), buka zwyczajnego (23 ha), dębu szypułkowego (29 ha).
Większość materiału sadzeniowego pochodzi z Gospodarstwa Szkółkarskiego Hajda, które zaopatruje także sąsiednie nadleśnictwa i prowadzi sprzedaż detaliczną sadzonek leśnych oraz drzew i krzewów ozdobnych..