Wydawca treści Wydawca treści

Historia szkółki

W 1957 roku założono małą szkółkę leśną na powierzchni 0,60 ha, której zadaniem było wyprodukowanie materiału zalesieniowego na potrzeby Nadleśnictwa Jastrowie. W 1959 roku powiększono powierzchnię szkółki do rozmiaru 12 hektarów i utworzono szkółkę zadrzewieniową.

W ciągu następnych kilkunastu lat powierzchnia szkółek systematycznie rozrastała się do 81,91 ha. W tym czasie produkcja sosny i świerka sięgała kilku milionów sztuk, a 3 mln świerka istebniańskiego i augustowskiego eksportowano do Szwecji. W latach 60. powstała sieć drenarska, a wokół szkółek odtworzono rowy melioracyjne.
W latach 70. doprowadzono energię elektryczną,rozbudowano infrastrukturę szkółki, zainstalowano deszczownię. Obecnie szkółki produkują ponad 200 gatunków drzew i krzewów ozdobnych w różnych odmianach. 

Gospodarstwo szkółkarskie w 1982 roku nawiązało współpracę z Szkółkami Kórnickimi i zakupiło elitarny materiał ozdobny. Od tego czasu rozpoczęto produkcję ozdobnych gatunków liściastych i iglastych. W latach 1990- 1995 rozbudowano zaplecze szkółki, zmodernizowano drogę dojazdową - położono nawierzchnię asfaltową i rozbudowano punkt sprzedaży oraz wyposażono w nowoczesne maszyny szkółkarskie. Obecnie szkółki produkują ponad 200 gatunków w różnych odmianach.
W latach 1985-90 założono plantacje nasienne sosnową, modrzewiową, lipową i brzozową, stworzyły one bazę nasienną na potrzeby Nadleśnictwa Jastrowie i Regionalnej Dyrekcji LP.