Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Jastrowie od 60 lat administruje lasami położonymi pomiędzy Gwdą i Piławą. Jest to okres krótki z punktu widzenia przyrody i historii wszechświata, długi z punktu widzenia człowieka. Historia nadleśnictwa to historia poznawania tajemnic tutejszej przyrody, zapis zmagań kilku pokoleń z przeciwnościami losu, własnymi słabościami.

 

Nadleśnictwo Jastrowie jako jednostka administracyjna zostało utworzone w lutym 1953 roku, z dawnych lasów miejskich oraz części nadleśnictw Płytnica i Trzebieszki.
Jako leśnicy, kontynuujemy prace poprzedników, mając nadzieję, że nasi następcy jeszcze lepiej zrozumieją i wykorzystają prawidła skomplikowanego ekosystemu jakim jest las – niepowtarzalne arcydzieło natury, od którego zależy jakość naszego życia.
 

W strukturach administracyjnych należało do Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i Rejonu Leśnego w Wałczu. Łączna powierzchnia nadleśnictwa 31.12.1953 r. wynosiła 5619,65 ha. Tylko część lasów miejskich posiadała wówczas plan urządzenia gospodarstwa leśnego. Po utworzeniu Nadleśnictwa Jastrowie przeprowadzono rewizję i opracowano 5-letni plan cięć na lata 1956-60.

Pierwszą samodzielną siedzibę nadleśnictwa utworzono w budynku przy ulicy Kilińszczaków.
Pierwszym nadleśniczym został, wcześniejszy adiunkt w Nadleśnictwie Płytnica, Antoni Piotrowski. W biurze wspierali go leśniczy administracyjny Władysława Kotlarek oraz rachmistrz pan Stryjniak. Jednym z pierwszych leśniczych był Antoni Szczygieł, który w nadleśnictwie kontynuował pracę rozpoczętą w 1945 roku w lasach miejskich.
W 1955 roku na stanowisko nadleśniczego powołany został Stanisław Banaś. Pełnił on swoją funkcję aż do 1974 roku. W 1955 roku siedzibę nadleśnictwa przeniesiono do gmachu przy ulicy 1 Maja.
W roku 1957 założona została szkółka gospodarcza na Hajdzie. Celem jej utworzenia było zapewnienie materiału sadzeniowego dla odnowień i przede wszystkim zalesień prowadzonych w połowie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Przeczytaj więcej o historii szkółki leśnej Hajda.
Powierzchnia i zasięg administracyjny nadleśnictwa zmieniał się kilkukrotnie. W latach 1973 - 1992 powierzchnia nadleśnictwa była największa i wynosiła 24,5 tys. ha. W roku 1978 Nadleśnictwo Jastrowie wraz z 13 innymi jednostkami weszło w skład nowo utworzonego Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Pile. Dzisiejszy zasięg administracyjny nadleśnictwo otrzymało w 1993 roku. Od roku 2014 nadleśnictwo