Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie w rezerwacie

Nadleśnictwo Jastrowie ostrzega, że w związku ze wzmożonym rozrodem szkodliwych owadów w lasach na terenie rezerwatu przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy” występują obumierające i martwe drzewa, które stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia osób poruszających się poza wyznaczonymi szlakami wodnymi i lądowymi. Nadleśnictwo przestrzega przed łamaniem zakazu poruszania się poza wyznaczonymi szlakami w rezerwatach przyrody (Art. 15.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.), gdyż poza konsekwencjami prawnymi, grozi to również niebezpieczeństwem.