Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE WYZNACZANIA EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

Nadleśnictwo Jastrowie informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny „Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Jastrowie" oraz „Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Jastrowie" są do pobrania w formie plików PDF. Ponadto Nadleśnictwo Jastrowie informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.