Asset Publisher Asset Publisher

Na tropach przyrody

Konkurs „Na tropach przyrody” rozstrzygnięty.

W sobotę 10 czerwca 2017 r. w Amfiteatrze Miejskim w Wągrowcu odbyły się Regionalne Obchody Święta Lasu pod hasłem: „Las dobre sąsiedztwo".

Amfiteatr Miejski w Wągrowcu tętnił życiem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile oraz Urząd Miejski w Wągrowcu zaprosili mieszkańców miasta i dwudziestu nadleśnictw wchodzących w skład dyrekcji do wspólnego świętowania.

W pierwszym punkcie programu rozstrzygnięty został XV regionalny konkurs przyrodniczy „Na tropach przyrody". Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego, mądrego i aktywnego kontaktu z przyrodą oraz nabycie umiejętności obserwowania i dokumentowania zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

W trakcie trwania konkursu tj. od września do kwietnia zespoły konkursowe w grupach wiekowych obejmujących uczniów klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadziły obserwacje zmian w naturze.

Dużym sukcesem mogą pochwalić się uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu, którzy pod opieką Pani Danuty Kozińskiej (opiekun szkolny) i Jarosława Gorączkowskiego (opiekun terenowy) zajęli II miejsce w swojej grupie wiekowej. Przedmiotem ich obserwacji były tereny położone w granicach użytku ekologicznego „Uroczysko nad Gwdą" oraz drzewostany w okolicach użytku ekologicznego „W dolinie Oski".

Poczynione obserwacje szeroko opisane i bogato udokumentowane fotograficznie, uzupełnione rysunkami, wycinankami oraz innymi formami plastycznymi, pięknie oprawione w imponujących rozmiarów album wrócą do szkoły, gdzie stanowić będą odtąd źródło ciekawych informacji i inspiracji dla młodzieży szkolnej.