Asset Publisher Asset Publisher

1000 drzew na minutę

20 kwietnia 2017 r. w Nadleśnictwie Jastrowie pod hasłem „1000 drzew na minutę” odbyła się akcja sadzenia lasu.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Jastrowie przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Powiatu Złotowskiego, Gminy Jastrowie, Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych oraz innych firm i zakładów od lat współpracujących z nadleśnictwem. Nie zabrakło również sołtysów z okolicznych sołectw, a także licznej grupy dzieci, młodzieży i opiekunów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu.

Pod okiem leśników sadzenie drzew nie było skomplikowane, a kostur i szpadel okazały się przyjaznymi narzędziami. Posadzono około 2 tyś. sztuk młodych sosen, brzóz, dębów, lip, i świerków.

Lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Tylko od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów wzrosła o ponad 500 tys. ha. Co roku w skali kraju zostaje posadzonych ok. 500 mln drzew, to prawie 13 sadzonek na jednego mieszkańca Polski i ok. 1000 drzew na minutę - stąd hasło tegorocznej akcji.

W Nadleśnictwie Jastrowie w b.r. posadzono ponad 1 milion sadzonek na powierzchni 138 ha, to ok. 100 sadzonek na jednego mieszkańca Jastrowia.

Po zakończeniu sadzenia udano się na wybudowany przez Nadleśnictwo Jastrowie nowy obiekt turystyczny – kładkę z punktem widokowym, łączącą szlaki turystyczne wokół jastrowskich jezior z wyspą na jeziorze  Jastrowskim Wielkim. Obiekt sfinansowały wspólnie Lasy Państwowe i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Budowla nawiązuje do historii, bowiem podobny obiekt funkcjonował w tym miejscu również w okresie międzywojennym. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Lasów Państwowych i miejscowi samorządowcy. Nowy obiekt i wszystkich zebranych poświęcił i pobłogosławił miejscowy ksiądz proboszcz.