Wydawca treści Wydawca treści

CKPŚ

Nadleśnictwo Jastrowie w latach 2009-2013 zrealizowało projekt "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach realizacji projektu powstało 39 obiektów retencjonujących wodę, składających się z 59 urządzeń: zastawek drewniano-kamiennych, progów kamiennych, zastawek palisadowych.

Działania dotyczyły przede wszystkim niewielkich cieków naturalnych i sztucznych. Realizacja projektu przyniosła efekt ekologiczny w postaci zretencjonowania ponad 200 tys. m3 wody.