Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny

W dniach 02.03 i 03.03.2018 r. na terenie Nadleśnictwa Jastrowie odbyła się wielkopowierzchniowa inwentaryzacja zwierzyny metodą „pędzeń próbnych”

Inwentaryzacja zwierzyny ma na celu uzyskanie informacji o liczebności i zagęszczeniu poszczególnych gatunków. Na terenie nadleśnictwa została przeprowadzona na 16 powierzchniach kontrolnych - każda o powierzchni około 50 - 100 ha.

Liczeniu podlegały przede wszystkim jelenie, sarny, dziki, lisy i zające. Wyniki posłużą do oceny liczebności zwierzyny łownej w skali RDLP w Pile.

W inwentaryzacji wzięli udział pracownicy nadleśnictwa oraz  przedstawiciele kół łowieckich.

Wszystkim, którzy brali udział w inwentaryzacji bardzo serdecznie dziękujemy.